WYBIERZ FILIĘ ŻŁOBKA

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W TORUNIU

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków” utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”. RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania:
1 723 704 PLN, wkład UE: 1 465 148,40 PLN

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W TORUNIU II

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków II” w Toruniu, utworzonego w ramach projektu „Żłobek Bystrzaki”.  RPKP 08.04.02-04-0002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 1 823 724 PLN, wkład UE:  1 550 165,40 PLN

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W WARSZAWIE - placówki otwarte od dnia 17.08.2022 r. w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zapraszamy do żłobka tworzonego w ramach projektu „Maluchy na start” RPMA.08.03.02-14-i402/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 4 558 351,60PLN, wkład UE: 3 646 681,28 PLN

ŻŁOBEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców”. RPMA.08.03.01-14-e254/20  współfinansowanego z EFS, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,
8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 1 668 711,60 PLN, wkład UE: 1 334 969,28 PLN.

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W OŚWIĘCIMIU

Zapraszamy do żłobka tworzonego w ramach projektu „Szansa dla ciebie” RPMP.08.05.00-12-0070/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 1 423 109,17 PLN, wkład UE: 1 209 642,79 PLN