WYBIERZ FILIĘ ŻŁOBKA

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W TORUNIU

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków” utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”. RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 1 723 704 PLN, wkład UE: 1 465 148,40 PLN

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W TORUNIU II

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków II” w Toruniu, utworzonego w ramach projektu „Żłobek Bystrzaki”.  RPKP 08.04.02-04-0002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 1 823 724 PLN, wkład UE:  1 550 165,40 PLN

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W WARSZAWIE- placówka w przygotowaniu

Zapraszamy do żłobka tworzonego w ramach projektu „Żłobki na start” RPMA.08.03.01-14-e240/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 4 081 372,54 PLN, wkład UE: 3 365 098,02 PLN