WYBIERZ FILIĘ ŻŁOBKA

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W TORUNIU

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków” utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”. RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

ŻŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W TORUNIU II

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków II” w Toruniu, utworzonego w ramach projektu „Żłobek Bystrzaki”.  RPKP 08.04.02-04-0002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ZŁOBEK KRAINA ŻUCZKÓW FILIA W PŁOCKU- placówka w przygotowaniu

Zapraszamy do żłobka tworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka” RPMA.08.03.01-14-d222/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.